‘Het allerbelangrijkste is te ontdekken wat het allerbelangrijkste is.’

– Shunryu Suzuki, zenleraar

Werkwijze hypnotherapie

1: Intake

Vooraf

Elke therapie begint met een intakegesprek waarin we kennismaken en vertrouwd raken met elkaar. In dit gesprek maken we de hulpvraag duidelijk en spreken we het te volgen traject af om je uiteindelijke doel te bereiken. De therapie die ik toepas is afgestemd op jouw hulpvraag. In de therapie breng ik de onderliggende patronen, processen en structuren in beeld. Daarvoor kan ik verschillende technieken inzetten, zoals: droomanalyse, gesprekstechniek, hypnotherapie, innerlijk kind refelectie en visualisatie. Therapiesessies duren ruim een uur. Tijdens het verloop van de therapie bouwen we geleidelijk het aantal sessies af.

2: Therapie

Analytische therapie in beeld

Sinds 1994 werk ik met de analytische therapie ontwikkeld door Carl Gustav Jung. Jung was – samen met Sigmund Freud – een van de grondleggers van de psycho-analyse, die vandaag de dag wereldwijd door therapeuten wordt ingezet. Met analytische therapie brengen we in beeld wat zich in jouw onbewuste afspeelt. Vaak ligt de oorzaak van emoties, stemmingen, gedrag en gedachten in het onbewuste. Denk bijvoorbeeld aan je reactie als een familielid boos op je reageert of aan angst die je plotseling voelt zonder te weten waarom, of aan onplezierige gedachten als je op een bepaalde plek bent. Wanneer het moeilijk voor je is om hier mee om te gaan kun je vaak allerlei lichamelijke, geestelijke of emotionele klachten ervaren.

Tarieven

Het tarief van een sessie bedraagt €80,-. Ik raad je aan bij je ziektekostenverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Neem gerust contact met me op voor meer informatie. De factuur wordt na de sessie meegegeven of per e-mail nagestuurd en het bedrag mag contant of via bank betaald worden. Een afspraak verzetten kan altijd. Afspraken die tenminste 2 dagen van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Klacht- en tuchtrecht

In het kader van de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) moet iedere therapeut ingeschreven staan bij een erkende –en door het ministerie van VWS goedgekeurde– geschillencommissie. Ik sta hiervoor ingeschreven bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Zorgverzekering

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de therapie; de beroepsverenigingen onderhandelen nog met verschillende zorgverzekeraars in ons land. Een overzicht van de stand van zaken is niet te geven. Mocht u informatie willen over vergoedingsmogelijkheden van de Analytische Therapie en Hypnotherapie (al dan niet middels een pluspakket), dan raad ik u aan om contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar. Diverse zorgverzekeraars vergoeden de therapie. De dekking verschilt per verzekeraar en verandert ook regelmatig. Het is verstandig om je verzekeringspolis hierop na te kijken, of contact op te nemen met de ziektekostenverzekeraar.
Hieronder enige informatie m.b.t. vergoedingen. Neem voor actuele en accurate informatie contact op met uw verzekeraar (bron: website NBVH d.d. 10-2-2014).

Verzekeraar 

Telefoon 

Vergoeding 

Achmea Zorg 071-367 09 11 ja
Aegon (ONVZ) 030-247 47 89 ja
Agis Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis) 0900-8685 ja
Amersfoortse Zorgverzekering 033-464 29 11 nee
Anderzorg (Menzis, zie 1e lijns psych. hulp) 0900-1616160 ja
Avéro Achmea (Zilveren Kruis) 0900-9590 ja
Azivo Zorgverzekeraar 070-440 24 00 ja
AZVZ 020-607 49 81 nee
CZ 013-594 99 49 ja
De Friesland Zorgverzekeraar* 058-291 31 31 ja
Delta Lloyd (CZ) 070-310 09 11 ja
DSW 010-246 64 66 nee
DVZ 071-365 28 02 nee
FBTO 058-234 52 45 ja
Goudse verzekeringen* 0182-54 45 44 ja
Groene Land Achmea 038-456 78 78 ja
Interpolis Zorgverzekeringen (Zilveren Kruis) 013-462 91 11 ja
IZA Zorgverzekeraar (VGZ)* 030-600 31 11 ja
IZZ Zorgverzekeraar (VGZ)* 0900-0274 ja
Menzis (zie 1e lijns psych. hulp) 088-222 40 40 ja
OHRA (CZ) 026-400 99 11 ja
ONVZ Zorgverzekeraar (enkele aanv. verz.) 030-639 62 22 ja
OZF Achmea 074-789 07 89 ja
PNO Ziektekosten (ONVZ) 030-639 62 62 ja
PWZ Achmea 038-456 78 78 ja
Salland Verzekeringen 0570-68 70 00 nee
Stad Holland Zorgverzekeraar 010-246 64 80 nee
Trias Zorgverzekeraar (VGZ)* 0183-68 16 81 ja
Univé Zorgverzekeraar (VGZ)* 072-527 75 95 ja
VGZ Coöperatieve* 024-343 66 66 ja
VVAA (enkele aanv. verz.) (ONVZ) 030-247 47 89 ja
VGZ Zorgverzekeraar* 0900-8490 ja
Zilveren Kruis Achmea 071-367 09 11 ja
Zekur* 0900-2593587 ja
Zorgverzekeraar Cares Gouda 0800-23566 66 ja
Zorgverzekeraar UMC (VGZ)* 030-600 31 11 nee
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 071-582 58 25 nee

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via telefoon: 0251 654 019 of gebruik het contactformulier op deze site.