‘Het allerbelangrijkste is te ontdekken wat het allerbelangrijkste is.’

– Shunryu Suzuki, zenleraar

Werkwijze hypnotherapie

1: Intake

Vooraf

Elke therapie begint met een intakegesprek waarin we kennismaken en vertrouwd raken met elkaar. In dit gesprek maken we de hulpvraag duidelijk en spreken we het te volgen traject af om je uiteindelijke doel te bereiken. De therapie die ik toepas is afgestemd op jouw hulpvraag. In de therapie breng ik de onderliggende patronen, processen en structuren in beeld. Daarvoor kan ik verschillende technieken inzetten, zoals: droomanalyse, gesprekstechniek, hypnotherapie, innerlijk kind refelectie en visualisatie. Therapiesessies duren ruim een uur. Tijdens het verloop van de therapie bouwen we geleidelijk het aantal sessies af.

2: Therapie

Analytische therapie in beeld

Sinds 1994 werk ik met de analytische therapie ontwikkeld door Carl Gustav Jung. Jung was – samen met Sigmund Freud – een van de grondleggers van de psycho-analyse, die vandaag de dag wereldwijd door therapeuten wordt ingezet. Met analytische therapie brengen we in beeld wat zich in jouw onbewuste afspeelt. Vaak ligt de oorzaak van emoties, stemmingen, gedrag en gedachten in het onbewuste. Denk bijvoorbeeld aan je reactie als een familielid boos op je reageert of aan angst die je plotseling voelt zonder te weten waarom, of aan onplezierige gedachten als je op een bepaalde plek bent. Wanneer het moeilijk voor je is om hier mee om te gaan kun je vaak allerlei lichamelijke, geestelijke of emotionele klachten ervaren.

Tarieven

Het tarief van een sessie bedraagt €90,-. Ik raad je aan bij je ziektekostenverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de therapie vanuit de aanvullende verzekering. Neem gerust contact met me op voor meer informatie. De factuur wordt na de sessie meegegeven of per e-mail nagestuurd en het bedrag mag contant of via bank betaald worden. Een afspraak verzetten kan altijd. Afspraken die tenminste 2 dagen van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

Klacht- en tuchtrecht

In het kader van de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg) moet iedere therapeut ingeschreven staan bij een erkende –en door het ministerie van VWS goedgekeurde– geschillencommissie. Ik sta hiervoor ingeschreven bij de geschillencommissie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via telefoon: 0251 654 019 of gebruik het contactformulier op deze site.